Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii)

Waar Bechsteins vleermuizen veel voorkomen gebruiken ze vaak vogel- en vleermuiskasten. Deze worden dan vrijwel het hele jaar door gebruikt, met uitzondering van de winter. Ook worden vaak kleine kraamgroepen in vleermuiskasten gevonden, voornamelijk in houtbetonnen bolle kasten (Meschede. 2000). In grote bolle houtbetonnen kasten zijn ook kraamgroepen van vele tientallen dieren aangetroffen, onder andere in zogenaamde winterkasten (Poulton, 2006). Veel gedrags- en populatieonderzoek bij Bechsteinsvleermuizen is met behulp van vleermuiskasten uitgevoerd (onder andere Kerth e.a. 2006).