Overwinteringskasten

De hierboven beschreven kleine platte en kleine bolle vleermuiskasten zijn weinig geschikt als winterverblijfplaats. Voor dat doel zijn kasten ontwikkeld die door een grote omvang, andere materialen en isolatielagen in de winter stabiel en vorstvrij kunnen blijven (Schmidt, 2010b). De kasten kunnen doorgaans ook grotere aantallen vleermuizen herbergen dan de kleine kasten. Het in grote groepen clusteren is bij sommige vleermuizen ook een strategie om te overwinteren. Over de functie van winterverblijfplaats lopen de meningen uiteen. Hoewel er in de grote bolle kasten zoals de Schwegler 1FW wel overwinterende rosse vleermuizen zijn aangetroffen, zijn ook enkele gevallen bekend waarin grote aantallen dode rosse vleermuizen in de kasten werden aangetroffen. Een onvoldoende bescherming tegen vorst (Schwarting, 1994 / Meschede 2000) en verstikking als gevolg van onvoldoende ventilatie worden beiden als mogelijke oorzaak gezien (mondelinge mededeling Jeroen v.d. Kooij). Nieuwe modellen hebben inmiddels meer ventilatie-openingen. Onderdeel van de kritiek op deze kasten gaat over het op de markt brengen van deze kasten zonder de eigenschappen en microklimaten van natuurlijke overwinteringsplekken van boombewonende of gevelbewonende vleermuizen te onderzoeken en de kasten daarop grondig te testen (Strattmann, 2008). Van de functionaliteit van dit type kasten is nog relatief weinig bekend.

Overzicht van in Nederland regelmatig gebruikte typen overwinteringskasten
Naam Koop / zelfbouw Materiaal Afmetingen
(HxBxD / Ø)
Bijzonderheden
Schwegler 1FW Koop "Light" beton H:55 / Ø: 38 cm (binnen 20cm)  Bolle kast voor aan boom
Schwegler 1WQ Koop "Light" beton 58x38x12 Platte kast voor aan gevel

Links: Overwinteringskast 1FW van Schwegler. (Foto Bernadette van Noort). Rechts: Jaarrond gevelkast 1WQ van Schwegler: bron: Schwegler.