Inclusief bouwen / bouwkundige voorzieningen

Wanneer voorzieningen van vleermuizen een onlosmakelijk deel worden van een gebouwdeel spreken we niet meer van vleermuiskasten. Dat is het geval wanneer bijvoorbeeld gevelbetimmering en/of muurdelen op grote schaal zodanig worden geconstrueerd dat ze ook voor vleermuizen toegankelijk en geschikt zijn. Door hun omvang en massa bieden dergelijke verblijven meestal voldoende temperatuurgradiënten en bufferwaarde om ook als winter- of kraamverblijfplaats te voldoen. Meer informatie over dergelijke bouwkundige voorzieningen is o.a. te vinden in de brochure ‘Vleermuisvriendelijk bouwen’ (Korsten & Limpens, 2011) en de zeer uitgebreide publicaties ‘Baubuch Fledermausen’ (Dietz & Weber, 2000) en Leitfaden Fledermausquartiere an Gebäuden (Tost-Hötzel, 2009). Bijvoorbeeld “MAB environment & ecology “ en “AMA ecology & environment”